Disclaimer

De artikelen en de inhoud van deze website zijn met zorg geschreven, maar het kan
voorkomen dat er fouten en/of onjuistheden in staan of dat de informatie niet
compleet is. RMAATJES is niet verantwoordelijk voor eventuele incorrecte informatie
of het niet goed functioneren van de website. Daarnaast aanvaardt RMAATJES
geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van informatie
van de website.

Doorverwijzingen naar andere websites
Deze website kan klikbare links bevatten naar websites van derden. RMAATJES
heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid of inhoud van de websites van derden. RMAATJES aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van websites
van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties, teksten en afbeeldingen zijn beschermd door auteursrecht en
andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet
commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties, teksten of afbeeldingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier
openbaar gemaakt worden, zonder dat RMAATJES daar vooraf schriftelijke
toestemming voor heeft gegeven. Mocht dit wel gebeuren dan is hetgeen in de
algemene voorwaarden staat van toepassing.

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, stuur dan gerust
een e-mail naar info@rmaatjes.nl

Disclaimer-RMAATJES Downloaden